|| श्री चिन्मयमूर्ती संस्थान, उमरखेड ||

वार्षिक पुण्यतिथी उत्सवांची परंपरा

graphic footer
1 प.पू.श्री सदानंद महाराज पुण्यतिथी कार्तिक कृ. ८
2 प.पू.श्री नाना महाराज पुण्यतिथी
(कोथळा, ता. हदगाव, जि. नांदेड)
आश्‍विन कृ. ७
3 प.पू.श्री विठ्ठल किंकर महाराज पुण्यतिर्थ मार्गशिष शु. १०
4 प.पू.श्री चिन्मयानंद महाराज पुण्यतिथी वैशाख कृ. १२
5 प.पू.श्री सहजानंद महाराज (गोचरस्वामी) पुण्यतिथी आश्विन शु. १२
6 प.पू.श्री सच्चिदानंद महाराज पुण्यतिथी वैशाख कृ. ६
7 प.पू.श्री तुकाराम महाराज (ब्रह्मानंद)
पुण्यतिथी, येहळेगाव, ता. कळमनुरी
जि. हिंगोली
पुण्यतिथी ज्येष्ठ शु. ८
महाप्रसाद - जि. हिंगोली ज्येष्ठ शु. ९
8 प.पू.श्री शिवरामानंद महाराज पुण्यतिथी मार्गशीर्ष कृ. १४
9 प.पू.श्री नित्यानंद महाराज पुण्यतिथी श्रावण कृ. १३
10 प.पू.श्री रामानंद महाराज पुण्यतिथी भाद्रपद कृ. ६
11 प.पू.श्री वासुदेवानंद महाराज पुण्यतिथी फाल्गुन शु. ५
12 प.पू.श्री पुरुषोत्तमानंद महाराज पुण्यतिथी मार्गशीर्ष शु. ४
13 प.पू.श्री वामनानंद महाराज पुण्यतिथी ज्येष्ठ कृ. ९